Skip to main content

Koşullar

Mezuniyet Törenine Katılım Koşulları

Törenin yapılacağı akademik yıldan bir önceki akademik yılın yaz dönemi sonunda mezun olanlar ile törenin yapılacağı akademik yıl güz ve bahar dönemi sonunda mezuniyet yükümlülüklerinde belirtilen tüm koşulları (mezuniyet genel not ortalaması, ders, staj, sertifika, proje/tez teslimi vb.) tamamlayarak mezun olan öğrenciler törene katılabilir. Ancak Pilotaj programı 4. sınıf öğrencilerinden mücbir sebeplerden dolayı uçuş eğitimlerini tamamlayamamaları nedeniyle eksik (I) notları bulunanlar, bu notların başarıldığı varsayıldığında belirtilen mezuniyet yükümlülüklerini sağlıyor durumda iseler törene katılabilirler, mezuniyet ve diploma işlemleri ise eksik notları tamamlandıktan sonra yapılır.

Çift anadal yapan öğrenciler, hem anadal programına ait yükümlülüğünü tamamlayıp mezun oldukları yılda, hem de çift anadal programına ait yükümlülüğünü tamamlayıp mezun oldukları yılda ki mezuniyet törenine katılabilirler. Her iki daldan aynı anda mezun olan öğrenci sadece o yıl yapılan mezuniyet törenine katılabilir.

Öğrencilerin, mezun olup törene katılmaya hak kazandığı akademik yıl sonundaki yapılan törene katılması esastır, Mezuniyet Törenine her bir öğrenim görülen anadal programı için sadece bir kere katılım hakkı bulunmaktadır ve herhangi bir yıl törene katılan öğrenci daha sonraki yıllarda yapılacak olan törene tekrar katılamaz.

Mezuniyet Sınıfları ve Kapsadığı Dönemler

2020 Mezuniyet Sınıfı
2018-2019 Yaz Dönemi Mezunları
2019-2020 Güz Dönemi Mezunları
2019-2020 Bahar Dönemi Mezunları

2021 Mezuniyet Sınıfı
2019-2020 Yaz Dönemi Mezunları
2020-2021 Güz Dönemi Mezunları
2020-2021 Bahar Dönemi Mezunları
2020-2021 Yaz Dönemi Mezunları (7 Eylül 2021, Salı günü itibariyle mezuniyet törenine katılım koşullarını sağlayan ve mezuniyeti Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşmiş olan)